Безплатна Доставка за всяка поръчка на стойност над 50лв. до офис. Телефони за поръчки - 087 7801 880
0
dss 0
0 0.00лв
Вашата количка е празна!

Какво трябва да знаем за мълниезащитните инсталации

Публикуван От: INTER-POWER Пъти прочетен: 628


Предназначението на мълниезащитата или гръмоотвод, както го наричат много хора е да прихване насочените към защитавания обект мълнии, да създаде изкуствен път и да отведе заряда на мълниите в земята, като по този начин осигури опазването на сгради, съоръжения, материали и др. от разрушение, пожари и взривове, а също така безопасността на хората. Мълниезащитната уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства, където има хора или се извършва икономическа дейност.

Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Именно поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. 

  • Горната част на светлинния терминал трябва да бъде инсталирана най-малко на 2 метра над зоната, която защитава (включително антени, хладилни кули, покриви и резервоари).

  • Приемните антени (телевизор, радио, телефон) трябва да бъдат свързани директно или чрез и SPD или изолирана искрова пропаст към мълниезащитната система с подходящ проводник.

  • Коаксиалният кабел на антените трябва да бъде защитен с устройство за защита от пренапрежение.

  • Металните елементи, които се издигат над покрива, трябва да бъдат свързани с най-близкия проводник надолу.

  • Долни проводници се поставят за предпочитане във външната част на конструкцията (когато е възможно), като се избягва близостта на електрически или газови проводници.

  • Заземяващата система трябва да бъде поставена в клетка на регистъра, за да се извършват периодични проверки.

  • Стойността на съпротивлението, измерена с помощта на конвенционално оборудване, трябва да бъде възможно най-ниската (по-малка от 10 Ω).

  • Всички заземяващи системи за една и съща структура трябва да бъдат свързани помежду си.


Интер Пауър предлага мълниезащитни инсталации с мълниеотводни активни и пасивни устройства. Всички инсталации се изграждат спрямо НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащита на сгради. Тъй като инсталирането на гръмоотвод е система за защита, е много важно тя да се извършва от технически квалифициран персонал и съгласно действащите разпоредби. Интер Пауър предлага гаранция на инсталацията 10 години.

Коментари
Напиши коментар